Transparantie Over Duurzaamheid Inzetten op Websites

Steeds meer bedrijven zijn bezig met duurzaamheid. Vanwege de angst dat hun activiteiten als 'greenwashing' afgedaan zullen worden, zijn zij helaas steeds vaker huiverig om hierover naar buiten te treden. Door echter transparant te zijn over de inspanningen rondom duurzaamheid, kun je aan klanten laten zien dat duurzaamheid voor jullie een serieus onderwerp is en niet ingezet wordt als greenwashing.

Inleiding

Klanten beginnen steeds meer waarde te hechten aan hoe duurzaam een bedrijf en haar producten of diensten zijn. Zo toont de Global Sustainability Study (2021) uitgevoerd door Simon & Kucher aan dat 85% van de consumenten in de afgelopen vijf jaar duurzamer zijn geworden. Uit dezelfde studie blijkt tevens dat duurzaamheid door meer dan 60% van de consumenten als belangrijk criterium wordt gezien bij een aankoop. Ook geeft 50% van de consumenten aan duurzaamheid in hun top vijf te hebben staan van aspecten die waarde toevoegen aan een product of dienst. De verwachting is dat deze aantallen in de komende jaren alleen maar verder zullen blijven stijgen. Vanwege deze toegenomen verwachtingen rondom duurzaamheid zal er steeds meer druk op bedrijven komen te staan om transparant te worden over hun inspanningen rondom duurzaamheid. Maar hoe ga je hier als bedrijf goed mee om, zeker wanneer uit ander onderzoek (Edelman 2019 Trust Barometer) bleek dat 56% van de consumenten denkt dat "te veel merken maatschappelijke kwesties misbruiken om meer producten te verkopen"?

Sustainable development goals

Doelen over duurzaamheid

Om transparant te kunnen communiceren over duurzaamheid kan het helpen om specifiek te maken wat dit voor het bedrijf inhoudt. Dit kun je doen door een lijst van specifieke doelstellingen op te stellen met daaraan een tijdschema gekoppeld voor wanneer die doelstellingen behaald zijn. Deze doelen kun je bijvoorbeeld opstellen op basis van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Ook is het natuurlijk mogelijk om specifieke doelen op te nemen bijvoorbeeld over de CO₂ uitstoot, verpakkingen, of retouren zonder dat hierbij de SDG nadrukkelijk ingezet worden. Houd er bij het opstellen van de doelen rekening mee dat deze krachtiger worden naarmate ze duidelijker geformuleerd en specifiek gemaakt zijn. Zorg er tevens voor dat je aangeeft hoe klanten bijdragen aan het behalen van de gestelde duurzame doelen door bij jullie bedrijf producten of diensten af te nemen.

Voorbeelden

 • "Ons doel is om als bedrijf in 2025 volledig CO₂-neutraal te zijn. We zijn van plan dit doel te bereiken door allereerst ons energieverbruik met 30% te verminderen en tevens over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen. Tevens werken we er aan om de hoeveelheid afval die wij produceren te verlagen met 25% en de hoeveelheid water die wij gebruiken met 40% te verminderen. Ook streven wij ernaar om onze producten voor meer dan de helft uit duurzame of gerecyclede materialen te laten bestaan."
 • "Als bedrijf dat duurzame producten verkoopt, zetten wij ons in om vanaf 2025 alleen nog maar materialen te gebruiken die duurzaam zijn ingekocht. Ook worden vanaf dat moment al onze producten verstuurd in milieuvriendelijke verpakkingen. Tevens recyclen we al ons bedrijfsafval en ondersteunen wij goede doelen die zich richten op milieubehoud en biodiversiteit door jaarlijks 1% van onze omzet te doneren. Ten slotte bieden wij onze klanten educatieve mogelijkheden in de vorm van video's waarmee zij meer te weten kunnen komen over hoe zij duurzamer kunnen leven."

Transparant over bedrijf

Voor consumenten kan het soms moeilijk zijn om te bepalen welke bedrijven echt een verschil maken in de wereld en welke bedrijven alleen maar voor hun eigen belang bezig zijn met greenwashing. Daarom is het belangrijk om zowel online als offline transparant te zijn over welke activiteiten en voortdurende inspanningen om een echte impact te maken het bedrijf ontplooit. Zorg er daarbij voor dat dit niet in abstracte en dubbelzinnige termen gebeurt, maar deel juist de specifieke stappen die je bedrijf neemt om bij te dragen aan een betere toekomst. Probeer er daarbij rekening ook mee te houden dat je dit zowel doet op intern niveau (binnen het bedrijf zelf) als extern niveau (bij partners en leveranciers, via verkochte producten, etc.). Het delen van deze informatie over het bedrijf zal vervolgens leiden tot meer vertrouwen van klanten, omdat zij zullen zien dat je serieus bezig bent met duurzaamheid.

Voorbeelden

 • "Wij zijn een duurzaam bedrijf, dus als je bij ons koopt, maak je altijd een positief verschil. We passen duurzame bedrijfspraktijken toe, van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen tot het verminderen van ons afval, en we steunen ook lokale bedrijven en gemeenschappen die onze inzet voor duurzaamheid delen. Dus als je bij ons koopt, kun je er zeker van zijn dat je een bedrijf steunt dat echt om de planeet geeft - en een bedrijf dat actief een verschil maakt in zijn eigen gemeenschap."
 • "Een van de belangrijkste dingen die we doen om echt impact te maken, is samenwerken met - en steun verlenen aan - bedrijven en organisaties die zich inzetten om de planeet te redden. Wij geloven in de kracht van teamwerk, en we weten dat we samen een verschil kunnen maken. Hierom werken we nauw samen met diverse NGO's die zich inzetten om van de wereld een betere plek te maken. Ook delen we onze kennis en middelen met andere bedrijven, zodat zij meer resultaten kunnen boeken zonder het wiel opnieuw te hoeven uitvinden."

Transparant over producten en diensten

Marketing wordt door veel bedrijven nog steeds ingezet om producten of diensten te promoten die slechts weinig meerwaarde hebben voor consumenten. Ook worden er nog regelmatig producten of diensten die van lage kwaliteit zijn aangeboden. Consumenten zijn hierdoor huiverig geworden voor marketing uitspraken die bedrijven over hun producten of diensten doen. Door echter transparante informatie over de producten of diensten te geven, kun je als bedrijf opnieuw vertrouwen opbouwen met je klanten. Zorg er hierbij natuurlijk wel voor dat je geen claims doet die je niet hard kunt maken. Toon hiervoor bijvoorbeeld relevant onderzoek dat je gedaan hebt of geef voorbeelden die de voordelen die je benoemt ondersteunen. Naast het heropbouwen van vertrouwen geeft dit ook aan naar consumenten dat zij iets kopen van een bedrijf dat hun waarden deelt, iets wat met name voor de jongere generaties als belangrijk wordt gezien.

Voorbeelden

 • "We weten allemaal dat er veel bedrijven zijn die aan greenwashing doen. Wij willen daarentegen echt werk maken van een groenere toekomst. Daarom zijn we zo transparant over onze inspanningen rondom duurzaamheid en de vooruitgang die we boeken met betrekking tot onze doelstellingen. We willen dat onze klanten onze toewijding zien om een positieve impact op de wereld te hebben en erop vertrouwen dat we aan hen producten en diensten van hoge kwaliteit leveren die aansluiten bij hun waarden en behoeften."
Data delen

Ruwe data en statistieken delen

Het delen van ruwe data en statistieken kan helpen om consumenten meer vertrouwen te geven in waar een bedrijf mee bezig is. Ook laat het consumenten weten dat je serieus bent over het maken van een impact op de wereld. Hoe je dit het beste uitwerkt verschilt per bedrijf. Zo kun je het het delen van ruwe data en statistieken bijvoorbeeld inzetten om claims over je producten en diensten te onderbouwen, zodat consumenten zien dat zij echt een impact maken wanneer zij die afnemen. Daarnaast kun je denken aan het organiseren van iets als een 'green summit'. Tijdens zo'n event, waarbij je een brede set aan stakeholders uitnodigt, kun je vervolgens praten over manieren waarop het bedrijf nog duurzamer kan worden. Een ander alternatief is om inzichtelijk te maken hoeveel CO₂-uitstoot het bedrijf heeft gemaakt in een specifieke periode. Hierbij kan het meerwaarde bieden om ook een lijst van specifieke acties te vermelden die ondernomen worden of gepland zijn om die uitstoot te verminderen. Ook kan helpen om verhalen te delen over hoe jullie producten of diensten precies impact hebben gehad op bijvoorbeeld leveranciers, klanten, of medewerkers. Een aanvullend voordeel van het uitzoeken van deze informatie is dat wanneer een klant vragen heeft over duurzame initiatieven, je uitgebreid en met heldere cijfers antwoorden aan de klant terug kunt geven.

Voorbeelden

 • "Ons team heeft berekend dat we het afgelopen jaar naar schatting 50 ton aan CO₂-uitstoot hebben bespaard door groene energiebronnen te gebruiken voor onze online diensten. Ook zijn we er trots op dat we meer dan 90% van ons afval hebben gerecycled, wat neerkomt op meer dan 15 miljoen plastic flessen. Daarnaast hebben we meer dan 600 uur aan verschillende lokale liefdadigheidsinstellingen en organisaties gedoneerd."
 • "Wij geloven dat klanten onze beste ambassadeurs zijn en we willen hen daarom voorzien van feiten en data die laten zien hoe we echt een verschil maken in de wereld. Deze klanten zullen eerder geneigd zijn om onze producten aan te bevelen als we hen kunnen laten zien dat we geen greenwashing toepassen, maar echt een verschil maken."

Gratis en vrijblijvend 1 uur sparren?

Krijg inzicht in jullie uitdagingen rondom CRO

Neem contact op

Regelmatige updates

Door regelmatig updates over je voortgang richting de gestelde duurzame doelen te versturen aan je klanten, laat je hen zien dat je serieus bent over het maken van een impact. Je kunt dit bijvoorbeeld doen met behulp van een nieuwsbrief of blog, maar ook social media is hier goed voor geschikt. Zorg ervoor dat je concrete voorbeelden opneemt van zaken waar je tegenaan bent gelopen en hoe je die hebt opgelost. Tevens kan het helpen om in die updates duidelijk te zijn over tegen welke uitdagingen je oploopt. Dit kan namelijk leiden tot nuttige feedback vanuit de klanten van hoe je hiermee beter om kunt leren gaan.

Voorbeelden

 • "Wij geloven in de krachten van 'laten zien' in plaats van alleen 'vertellen over'. Daarom zijn we zo bezig met transparant zijn over onze praktijken. We zeggen niet alleen dat we een verschil maken, maar maken ook foto's en video's om het te bewijzen. We zijn ervan overtuigd dat we door authentiek en oprecht te zijn met onze klanten, we sterke relaties kunnen opbouwen op basis van vertrouwen en respect. Daarom zullen we altijd informatie blijven verstrekken over onze vooruitgang op het gebied van onze doelstellingen rondom duurzaamheid. We hebben immers niets te verbergen en we zijn trots op het werk dat we doen voor het milieu."
 • "We weten dat het belangrijk is om klanten te laten zien dat ons bedrijf zich inzet voor duurzaamheid. Daarom delen we regelmatig informatie over onze inspanningen met hen op onze website en sociale mediakanalen. Ook beantwoorden we graag al hun vragen over wat we doen om een verschil te maken. We geloven dat we door transparant te zijn met klanten, kunnen laten zien dat we ons inzetten voor milieubescherming en hen kunnen helpen weloverwogen beslissingen te nemen over de producten en diensten die ze gebruiken en ondersteunen."
Beperkingen

Beperkingen en compromissen

Geen enkel bedrijf, product, of dienst is perfect. En klanten vinden dat meestal best okay. Wees daarom als bedrijf open over potentiële beperkingen of compromissen. Je klanten zullen deze eerlijkheid namelijk waarderen met hun vertrouwen en mogelijk zelfs oplossingen kunnen aandragen voor verbeteringen. Door eerlijk te zijn eventuele beperkingen laat je hen zien dat je niet zomaar iets aan het verkopen bent, maar hen van de best mogelijke oplossing voor hun probleem wilt voorzien. Ook helpt het de juiste verwachtingen te zetten van wat een product wel of niet voor een consument kan doen, iets dat bijvoorbeeld kan bijdragen aan meer realistische productreviews. Wanneer je vervolgens ook nog beloofd hard te zullen werken aan verbeteringen, kan dit nog verder bijdragen aan het vertrouwen dat consumenten hebben en zorgen voor meer conversies in de toekomst.

Voorbeelden

 • "We begrijpen dat het soms nodig is om compromissen te maken bij het runnen van een duurzaam bedrijf. Wanneer wij als bedrijf echter een afweging moeten maken tussen duurzaamheid en winst, dan zijn wij hier graag transparant. Door ons denkproces achter een dergelijke beslissing uit te leggen kunnen wij namelijk laten zien dat duurzaamheid voor ons een kernwaarde is - ook als dat betekent dat we af en toe moeilijke keuzes moet maken als onderdeel van dat proces."

Externe validatie

Om de schijn van greenwashing te voorkomen, kan het helpen om samen te werken met externe partijen. Zij kunnen audits uitvoeren over de data of bijvoorbeeld gemaakte claims vanuit het bedrijf valideren. Zo kun je laten zien dat het bedrijf transparant en verantwoordelijk opereert. Daarnaast kun je ook je producten of diensten extern laten certificeren of bijvoorbeeld laten testen door experts op het gebied van duurzaamheid. In sommige gevallen krijg je hierdoor ook toegang tot zogenaamde 'trust marks' die je kunt inzetten als onderdeel van je conversie optimalisatie inspanningen.

Voorbeelden

 • "Wij werken nauw samen met externe organisaties die onze beweringen over onze producten en ons bedrijf onafhankelijk kunnen verifiëren. Zij kunnen objectieve gegevens leveren die kunnen worden gebruikt om onze uitspraken te staven."
 • "We begrijpen de waarde van onafhankelijke audits in de hedendaagse zakenwereld. We willen daarom samenwerken met organisaties die onze beweringen objectief kunnen verifiëren en ons verantwoordelijk houden als we onze doelstellingen niet halen. Dit streven naar transparantie en verantwoording helpt om vertrouwen op te bouwen bij onze klanten en het maakt onze producten vervolgens ook aantrekkelijker voor potentiële partners en investeerders."
 • "Ons bedrijf wil transparant en verantwoord werken. Daarom huren we onafhankelijke bureaus in om ervoor te zorgen dat we op het juiste spoor zitten. Deze bureaus helpen ons bij het volgen en meten van onze vooruitgang op weg naar onze duurzame doelstellingen en ze geven ons waardevolle suggesties over hoe we onze praktijken nog verder kunnen verbeteren."

Conclusie

Het kan voor bedrijven spannend zijn om transparanter te zijn over hun inspanningen rondom duurzaamheid. Door dit onderwerp echter op een authentieke en kwetsbare manier aan te vliegen, kun je ervoor zorgen dat consumenten meer vertrouwen krijgen in je bedrijf en haar producten en diensten.

Over de auteur

Theo van der Zee (MSc, Psychologie) is intussen al meer dan 20 jaar bezig met het bouwen en optimaliseren van websites en webshops. Als freelance conversie specialist helpt hij bedrijven om hun website op basis van onderzoek en experimenten te verbeteren.

Lees meer over Theo

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek
Benieuwd naar de mogelijkheden? Plan dan een gratis adviesgesprek van 1 uur.