De Benodigde Paginaweergaves per Bezoeker Verlagen

Bezoekers komen op een website of webshop met een doel, zoals informatie opzoeken, iets aankopen, of een donatie maken. Over het algemeen geldt dan ook dat hoe minder moeite het kost om hun doel te bereiken, des te hoger de conversie ratio van de website of webshop zal zijn.

Introductie

Door hoe websites zijn opgebouwd moeten bezoekers vaak op meerdere pagina's informatie verzamelen om hun doel te kunnen bereiken. Dit zorgt voor meerdere paginaweergaves. Is dat positief of negatief en wat is de impact daarvan?

Uitleg

Een paginaweergave (of pageview is het Engels) verwijst naar het inladen van een pagina een internet browser. Zo heb je één of meerdere paginaweergaves gemaakt op deze website om bij dit artikel uit te komen. Het verlagen van het aantal paginaweergaves dat een bezoeker nodig heeft om zijn of haar doel te bereiken kan diverse voordelen hebben. Nu kan ik me voorstellen dat dit tegenstrijdig kan klinken, paginaweergaves lijken (net als conversies) iets waarvan je er juist meer zou moeten willen hebben? Het belangrijke verschil zit hem hier in het woordje 'benodigde' paginaweergaves. Als een bezoeker zijn of haar doel kan bereiken met slechts vijf paginaweergaves, dan is dat waarschijnlijk een betere situatie dan wanneer hier tien paginaweergaves voor nodig zouden zijn.

Relevantie

Om de relevantie van minder benodigde paginaweergaves duidelijk te maken helpt het om naar een organisatie te kijken vanuit een breder perspectief. In plaats van alleen te focussen op het verhogen van de omzet kun je namelijk ook andere factoren overwegen. De Triple bottom line is hier een goed voorbeeld van. Binnen dit framework wordt de waarde die een organisatie genereert opgedeeld in drie factoren: People, Planet, en Profit. Voor elk van deze factoren zullen we nu kijken hoe het verlagen van het aantal benodigde paginaweergaves hier een positieve bijdrage aan kan leveren.

People, Planet, Profit

People

In dit artikel zal een redelijk brede definitie van de factor people gehanteerd worden. Normaal gesproken wordt er binnen het triple bottom line framework namelijk alleen gekeken naar de mensen die de producten of diensten produceren of leveren. Hier kijken we echter ook naar de mensen die de producten of diensten afnemen en hoe dat hun leven beïnvloedt.

  • Minder vaak wachten: Bijna niemand vindt het fijn om te moeten wachten op een inladende webpagina. Wanneer een bezoeker dan ook minder paginaweergaves nodig heeft om een doel te behalen, dan heeft dat een positieve invloed op hun humeur. Aanvullend worden bezoekers door het niet telkens hoeven inladen van nieuwe pagina's minder uit hun flow gehaald en zullen zij daardoor sneller hun doelen bereiken. Dat heeft weer het gevolg dat zij meer tijd over zullen hebben om bezig te zijn met andere zaken.
  • Beter voor batterij: Minder pagina's inladen zorgt ervoor dat de processor van je laptop of van je mobiele telefoon minder vaak hard hoeft te werken. Dit zorgt er vervolgens voor dat je deze batterij minder vaak (of lang) hoeft op te laden waardoor hij langer meegaat. Dit is niet alleen positief omdat de gebruikers daardoor minder vaak een nieuw apparaat gaan kopen, maar ook goed voor het milieu.
  • Fijner op oudere hardware: Oudere hardware (telefoon, tablet, laptop, desktop) heeft er meestal meer moeite mee om een pagina op het scherm te toveren. Dit komt omdat zij een minder krachtige processor, videokaart, en werkgeheugen bevatten. Door ervoor te zorgen dat een bezoeker minder pagina's hoeft in te laden maak je de website daarmee eenvoudiger bereikbaar voor bezoekers die gebruikmaken van oudere hardware. Ook bij een tragere verbinding kan een verlaging van het aantal benodigde paginaweergaves trouwens een positief effect hebben.
  • Minder customer service: Een deel van de bezoekers die geen antwoorden op hun vragen kunnen vinden zullen zich wenden tot de klantenservice. Deze instroom van bezoekers heeft lange wachttijden en een hoge werkdruk tot gevolg. Een website die goed is uitgedacht kan er echter aan bijdragen om die werkdruk deels te verlagen. Wanneer bezoekers namelijk zelf de antwoorden op hun vragen eenvoudiger en sneller kunnen vinden, dan zullen zij hiervoor geen contact met de klantenservice meer op hoeven nemen. Daarmee wordt mogelijk ook de wachttijd weer korter voor de bezoekers die de klantenservice ondanks de verbeterde website wel nog nodig hebben.

Planet

De planet factor kan in een groot aantal onderdelen worden opgesplitst. Veel daarvan zijn echter te vangen onder het reduce, reuse, recycle framework. Het verminderen van het aantal paginaweergaves dat benodigd is op een website kan daarbinnen vallen onder 'reduce'.

De reden waarom minder benodigde paginaweergaves zorgen voor een verminderde impact op het milieu is eigenlijk redelijk eenvoudig. Elke pagina die je op een website bekijkt zorgt namelijk voor een kleine hoeveelheid CO₂ uitstoot. Dit komt omdat de server waar de website op gehost wordt namelijk de aanvraag moet verwerken, vervolgens moeten er meestal zaken in een database opgezocht worden, alle resultaten moeten van de server naar de browser verstuurd worden, daar moeten vervolgens scripts gedraaid worden om de pagina te renderen, etc. Al deze processen kosten elektriciteit en het genereren van die elektriciteit zorgt voor CO₂ uitstoot. Via de Green web check kun je zien of jouw website gebruik maakt van duurzame energiebronnen of niet. Vervolgens kun je met Website Carbon of Ecograder kijken welke impact jouw website op het milieu heeft.

Profit

Ten slotte is er de profit factor die onder andere betrekking heeft op de economische waarde die het bedrijf creëert na aftrek van haar kosten. Ook op deze factor kan het verlagen van het aantal benodigde paginaweergaves eenvoudig een positieve invloed hebben.

Een website die bezoekers eenvoudiger en sneller helpt om hun doelen te bereiken zal namelijk de conversie verhogen. Simpel gezegd zorgt een website die voor minder frictie zorgt dan ook voor een hogere omzet. Tevens kan een positievere ervaring op de website nog zorgen voor betere klantbeoordelingen, die op hun beurt ook weer kunnen helpen om meer andere bezoekers te overtuigen om te converteren tot klanten.

Caching

Een aspect dat in de context van paginaweergaves niet onbelicht kan blijven is caching. Met behulp van caching kan er namelijk voor gezorgd worden dat niet iedere nieuwe paginaweergave alle bestanden (afbeeldingen, scripts, stylesheets) opnieuw ingeladen hoeven te worden. Internet browsers zoals Firefox, Chrome, Safari, en Edge maken zelf veelvuldig gebruik van caching om het aantal ingeladen bestanden zoveel mogelijk te verminderen. Ook kunnen websites zelf nog aanvullende caching in zetten om het aantal benodigde bestanden dat bij elke paginaweergave ingeladen moet worden verder te verminderen.

Al deze caching zorgt er in theorie voor dat zogenaamde repeat pageviews aanzienlijk minder negatieve impact hebben op zowel het milieu als de laadtijd die bezoekers ervaren. Helaas geldt echter dat webpagina's regelmatig bestanden bevatten die op geen enkele andere pagina staan (zoals productfoto's) en dat caching lang niet altijd goed ingesteld staat. Caching heeft dan ook wel degelijk een dempende werking op het positieve effect dat minder paginaweergaves hebben, maar zorgt er zeker niet voor dat dit effect tot nul wordt gereduceerd.

Toetsen

Het is belangrijk om je te beseffen dat onderstaande voorbeelden weliswaar met zorg verzameld zijn, maar dat de ervan effectiviteit wel afhankelijk is van hun context (branche, concurrentie, technologie, etc.). Zorg er daarom voor dat je deze punten zoveel mogelijk toetst met behulp van user testing of A/B testen. Een conversie optimalisatie specialist kan je hierbij helpen.

Voorbeelden

Onderstaand volgen enkele voorbeelden van hoe websites en webshops het benodigde aantal paginaweergaves kunnen verlagen. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ideeën gepresenteerd in het boek Sustainable Webdesign van auteur Tom Greenwood.

Homepage

De homepage vervult tegenwoordig vaak een rol als 'overzichtspagina' van de website. Het is dan ook belangrijk om op deze pagina een duidelijk beeld te geven van wat een bezoekers precies kan bereiken en hoe dat zo eenvoudig mogelijk kan gebeuren.

Toptaken achterhalen

Zoals beschreven in het artikel webshop optimalisatie is het belangrijk om op de homepage helder duidelijk te maken waar een bedrijf voor staat. Om het aantal benodigde paginaweergaves te verlagen kan het echter ook helpen om onderzoek te doen naar de zogenaamde toptaken van bezoekers. Dit zijn de redenen waarom zij hoogstwaarschijnlijk naar de website toegekomen zijn. Websites als De Bilt en Profile zijn mooie voorbeelden websites waar de toptaken duidelijk bovenaan de homepage aan bezoekers worden gepresenteerd. Met behulp van gebruikersonderzoek zoals enquêtes kan een beter beeld van de toptaken van een website gekregen worden.

Jojos

Minder jojo bezoekers op homepage

Analyses wijzen uit dat op sommige websites bezoekers telkens als een jojo heen en weer blijven springen naar de homepage en andere pagina's op de website. De oorzaak hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de (mobiele) navigatie mogelijkheden te beperkt of moeilijk te vinden zijn. Ook kan de website dermate onlogisch opgebouwd zijn dat bezoekers simpelweg niet weten waar zij moeten klikken om de pagina op de website te bereiken waar zij naar op zoek zijn. Onderzoeksmethoden zoals gebruikerstesten kunnen helpen om duidelijker voor ogen te krijgen hoe het aantal jojo bezoekers kan worden verminderd.

Categorie pagina

Bezoekers die op een categorie pagina laden zijn vaak op zoek naar één of meerdere producten uit die categorie. De uitdaging hierbij is om hen op de categorie pagina de juiste informatie te bieden zodat zij met zo min mogelijk paginaweergaves het product vinden dat zij zoeken.

Layout optimalisatie

Op sommige webshops is het mogelijk om enige controle uit te oefenen op de layout. Zo kun je soms bepalen hoeveel items er op een rij getoond worden of hoe groot de weergegeven thumbnails zijn. Door bezoekers zelf te laten bepalen hoe zij hun informatie weergeven kun je mogelijk voorkomen dat zij lukraak een grote hoeveelheid productpagina's gaan openklikken in de hoop dat zij daar met minder moeite de gezochte informatie zullen vinden.

Card optimalisatie

De zogenaamde cards waarop producten getoond worden op een categorie pagina kunnen ook worden geoptimaliseerd. Zo kun je denken aan het tonen van beschikbare maten en kleuren van producten. Ook het aanbieden van alternatieve afbeeldingen (bijvoorbeeld vanuit een andere hoek of van het product in een andere context) kunnen bezoekers helpen.

Betere filters

Door de juiste filters op een gebruikersvriendelijke manier aan te bieden kun je er voor zorgen dat bezoekers sneller de gewenste producten vinden. Zij hoeven dan immers minder ver op de categorie pagina naar beneden te scrollen en minder pagina's te bekijken voordat zij het product zien waar zij naar op zoek zijn.

Gratis en vrijblijvend 1 uur sparren?

Krijg inzicht in jullie uitdagingen rondom CRO

Neem contact op

Product pagina

Wanneer een bezoeker op een productpagina uitkomt kan er worden aangenomen dat hij of zich mogelijk interesse heeft in het getoonde product. Om er voor te zorgen dat deze bezoeker zo min mogelijk andere pagina's hoeft te bekijken is het belangrijk om op de productpagina zoveel mogelijk relevante informatie te tonen.

Verbeteren getoonde informatie

Het tonen van relevante informatie zoals productreviews of bijvoorbeeld een goed uitgewerkte maattabel kan naast verhogen van de conversieratio en het verminderen van paginaweergaves ook de retouren verminderen. Andere informatie die ook bij deze doelen kan helpen is bijvoorbeeld uitleg over de verzending en het weergeven van veelgestelde vragen.

Winkelwagen

Een aanzienlijk deel van de bezoekers in de winkelwagen is van plan om één of meerdere producten aan te gaan kopen. Hierbij is het echter wel van groot belang om ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk relevante informatie gepresenteerd krijgen over de producten en het checkout proces.

Inzoomen op thumbnails

De meeste winkelwagens tonen tegenwoordig wel kleine afbeeldingen van de producten die je in je winkelwagen hebt. Helaas zijn die afbeeldingen vaak zo klein dat je niet goed kunt zien of je nou wel of niet het juiste product aan je winkelwagen hebt toegevoegd. Door het mogelijk te maken dat je kunt inzoomen op dergelijke afbeeldingen voorkom je dat bezoekers weer terug moeten klikken naar de productpagina, wat het aantal paginaweergaves verlaagt.

Informatie per product

Zorg er ook voor dat per product alle relevante informatie duidelijk wordt weergegeven. Denk hierbij aan de prijs, hoeveelheid, kleur, type, en naam van het product. Zodra die informatie namelijk ontbreekt of onduidelijk is dan zullen bezoekers gaan terugklikken naar de productpagina wat extra paginaweergaves kost en hen uit de checkout flow haalt.

Aanvullende informatie tonen

Naast informatie per product zijn bezoekers in de winkelwagen ook op zoek naar bredere informatie over hun bestelling. Denk aan zaken als verzendkosten, het retourbeleid, de levertijd, en welke betaalmethoden geaccepteerd worden. Zorg er daarom voor dat deze informatie duidelijk in de winkelwagen wordt getoond.

Mogelijk vind je deze artikelen ook interessant?

Checkout

Wanneer een bezoeker zich in de checkout begeeft moeten er eigenlijk zo min mogelijk redenen zijn om hier weer uit te moeten. Zorg er daarom dan ook voor dat er geen belangrijke informatie ontbreekt in de checkout.

Blijf de winkelwagen tonen

Persoonlijk vind ik het altijd maar spannend als webshops de inhoud van de winkelwagen niet meer tonen zodra ik aan de checkout begin. Precies op het moment dat de onzekerheid over de webshop het grootst is (nu ga je immers betalen) verbergen de webshops een nogal cruciaal deel van je bestelling. Gevolg is dat bezoekers terug gaan klikken naar de winkelwagen om te checken of zij inderdaad de juiste producten aan het afrekenen zijn.

Maak sprongen mogelijk

Veel webshops tonen tegenwoordig een zogenaamde stap indicator bovenaan de pagina. Hiermee wordt zichtbaar op welke stap van de checkout een bezoeker zich op dit moment bevindt. Wat veel webshops helaas nog niet doen is om het mogelijk te maken om van iedere willekeurige stap te springen naar iedere andere willekeurige stap. Wanneer je als bezoekers één voor één terug of vooruit door de stappen moet dan kost dit onnodige paginaweergaves en frustratie, wat er mogelijk voor kan zorgen dat zij afhaken.

Conclusie

Het verminderen van het aantal benodigde paginaweergaves op een website kan een effectief middel zijn om meerdere zaken tegelijk te optimaliseren. Zoals beschreven in het artikel kan er namelijk een positieve impact zijn op alledrie de factoren van de triple bottom line. Probeer, bijvoorbeeld aan de hand van de beschreven voorbeelden, dan ook om er voor te zorgen dat bezoekers zo min mogelijk paginaweergaves nodig hebben om hun doel te bereiken.

Over de auteur

Theo van der Zee (MSc, Psychologie) is intussen al meer dan 20 jaar bezig met het bouwen en optimaliseren van websites en webshops. Als freelance conversie specialist helpt hij bedrijven om hun website op basis van onderzoek en experimenten te verbeteren.

Lees meer over Theo

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek
Benieuwd naar de mogelijkheden? Plan dan een gratis adviesgesprek van 1 uur.